JNX File

? Cách mở file .JNX? Những phần mềm mở file .JNX và sửa file lỗi. Convert N/A JNX file sang định dạng khác.

.JNX File Extension

   
File name JNX File
File Type BirdsEye JNX Raster Map
Nhà phát triển N/A
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .JNX là file gì?

JNX là GIS Files - BirdsEye JNX Raster Map, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một JNX là một bản đồ raster được sử dụng bởi chọn thiết bị Garmin, chẳng hạn như Alpha 100 và Montana 650, để hỗ trợ người sử dụng với hướng địa hình. Nó bao gồm một bản đồ raster lớn lưu trong một định dạng ngói mà được chia thành từng miếng hình chữ nhật nhỏ (gạch) để tối ưu hóa bản đồ vẽ. JNX còn cả các file lưu trữ các đơn vị ID mã hóa của thiết bị Garmin nó được tạo ra cho.

What is a JNX file?

A JNX file is a raster map used by select Garmin devices, such as Alpha 100 and Montana 650, to assist users with navigating terrain. It contains a large raster map saved in a tile format that is divided into small rectangular pieces (tiles) for optimizing map rendering. JNX files also store the encrypted unit ID of the Garmin device it is created for.

Cách mở .JNX file

Để mở file .JNX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JNX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JNX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JNX do người dùng đóng góp.

  • QMapShack
  • BaseCamp
  • BaseCamp

Chuyển đổi file .JNX

File .JNX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *