JO File

? Cách mở file .JO? Những phần mềm mở file .JO và sửa file lỗi. Convert Binary JO file sang định dạng khác.

.JO File Extension

   
File name JO File
File Type jo Audio File
Nhà phát triển Abadie-jo
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .JO là file gì?

JO là Audio Files - jo Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Abadie-jo.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi jo Audio Player, một chương trình phát lại âm thanh của Pháp; lưu trữ âm thanh trong một định dạng độc quyền với mục tiêu là để giữ cho âm thanh chất lượng cao đồng thời giảm kích thước tập tin; thường sử dụng định dạng .JO-7Z, trong đó kết hợp nén tập tin.

What is a JO file?

Audio file used by the jo Audio Player, a French audio playback program; stores the audio in a proprietary format whose goal is to keep high quality audio while reducing the file size; more commonly uses the .JO-7Z format, which incorporates file compression.

Cách mở .JO file

Để mở file .JO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JO do người dùng đóng góp.

  • jo Audio Player

Chuyển đổi file .JO

File .JO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *