JOB File

? Cách mở file .JOB? Những phần mềm mở file .JOB và sửa file lỗi. Convert Binary JOB file sang định dạng khác.

.JOB File Extension

   
File name JOB File
File Type 1MetaCAM Nest Job File
Nhà phát triển Metamation
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (21 Bình chọn)

File .JOB là file gì?

JOB là CAD Files - 1MetaCAM Nest Job File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Metamation.

Nest tập tin công việc được tạo ra bởi MetaCAM, một chương trình CAD sử dụng để tăng hiệu quả trong ngành công nghiệp và sản xuất; chứa các tùy chọn công việc làm tổ và hướng dẫn; sử dụng để lưu trữ thông tin tối ưu hóa việc sử dụng các vật liệu và không gian cho các sản phẩm sản xuất.

What is a JOB file?

Nest job file created by MetaCAM, a CAD program used to increase efficiency in industry and manufacturing; contains nest job settings and instructions; used to store information that optimizes the use of materials and space for manufactured products.

Cách mở .JOB file

Để mở file .JOB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JOB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JOB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JOB do người dùng đóng góp.

  • PADS
  • ZebraDesigner
  • ZebraDesigner
  • NiceLabel Pro
  • NiceLabel SE
  • SATO Label Gallery Free
  • SATO Label Gallery Free

Chuyển đổi file .JOB

File .JOB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *