JOINED File

? Cách mở file .JOINED? Những phần mềm mở file .JOINED và sửa file lỗi. Convert N/A JOINED file sang định dạng khác.

.JOINED File Extension

   
File name JOINED File
File Type HJ-Split Data File
Nhà phát triển Freebyte
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .JOINED là file gì?

JOINED là Data Files - HJ-Split Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Freebyte.

What is a JOINED file?

Data file created by HJ-Split, a program that breaks up larger files into several smaller files and then builds them back into the original file; represents the rebuilt copy of the original file but with the added JOINED file extension; can be used to transfer large data files in smaller parts, such as email attachments.

Cách mở .JOINED file

Để mở file .JOINED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JOINED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JOINED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JOINED do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • PowerISO
  • PowerISO
  • Lhaplus Version
  • RealPlayer (
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .JOINED

File .JOINED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *