JOY File

? Cách mở file .JOY? Những phần mềm mở file .JOY và sửa file lỗi. Convert N/A JOY file sang định dạng khác.

.JOY File Extension

   
File name JOY File
File Type CryENGINE Facial Editor Joystick File
Nhà phát triển Crytek
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .JOY là file gì?

JOY là Settings Files - CryENGINE Facial Editor Joystick File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Râu Editor, một thành phần của phần mềm CryENGINE SDK đoạn video làm trò chơi; tiết kiệm một cấu hình phím điều khiển cho một phím điều khiển được sử dụng để cấu hình phong trào trên khuôn mặt cho một nhân vật trò chơi.

What is a JOY file?

Settings file created by Facial Editor, a component of the CryENGINE SDK video game making software; saves a joystick configuration for a joystick that is used to configure facial movements for a game character.

Cách mở .JOY file

Để mở file .JOY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JOY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JOY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JOY do người dùng đóng góp.

  • Crytek CryENGINE SDK

Chuyển đổi file .JOY

File .JOY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *