JP1 File

? Cách mở file .JP1? Những phần mềm mở file .JP1 và sửa file lỗi. Convert N/A JP1 file sang định dạng khác.

.JP1 File Extension

   
File name JP1 File
File Type Japanese (Romaji) Text File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .JP1 là file gì?

JP1 là Text Files - Japanese (Romaji) Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tài liệu văn bản chứa các ký tự Nhật Bản được mã hóa trong văn bản ASCII; định dạng trong Romaji, một phiên bản Latinh của ngôn ngữ Nhật Bản; có thể được xem trong Adobe Acrobat hoặc Reader nếu phông chữ tiếng Nhật được cài đặt.

What is a JP1 file?

Text document that contains Japanese characters encoded in ASCII text; formatted in Romaji, a Romanized version of the Japanese language; can be viewed in Adobe Acrobat or Reader if Japanese fonts are installed.

Cách mở .JP1 file

Để mở file .JP1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JP1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JP1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JP1 do người dùng đóng góp.

  • Photo Gallery
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JP1

File .JP1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *