JPG-LARGE File

? Cách mở file .JPG-LARGE? Những phần mềm mở file .JPG-LARGE và sửa file lỗi. Convert N/A JPG-LARGE file sang định dạng khác.

.JPG-LARGE File Extension

   
File name JPG-LARGE File
File Type Large JPEG Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (60 Bình chọn)

File .JPG-LARGE là file gì?

JPG-LARGE là Raster Image Files - Large JPEG Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin JPG-LARGE là một tập tin ảnh được tạo ra bởi Google Chrome khi tải một hình ảnh từ Twitter. Nó lưu trữ hình ảnh trong định dạng JPEG. file JPG-LARGE có thể được đổi tên thành file .JPG để mở chúng.

What is a JPG-LARGE file?

A JPG-LARGE file is an image file created by Google Chrome when downloading an image from Twitter. It stores an image in JPEG format. JPG-LARGE files can be renamed to .JPG files in order to open them.

Cách mở .JPG-LARGE file

Để mở file .JPG-LARGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JPG-LARGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JPG-LARGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JPG-LARGE do người dùng đóng góp.

  • picture viewer
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer
  • Photo Gallery
  • WindowsR Internet Explorer
  • Windows LiveR Photo Gallery
  • Windows LiveR Photo Gallery

Chuyển đổi file .JPG-LARGE

File .JPG-LARGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *