JPR File

? Cách mở file .JPR? Những phần mềm mở file .JPR và sửa file lỗi. Convert N/A JPR file sang định dạng khác.

.JPR File Extension

   
File name JPR File
File Type 1JBuilder Project
Nhà phát triển Embarcadero Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .JPR là file gì?

JPR là Developer Files - 1JBuilder Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

Phần mềm tập tin dự án phát triển tạo ra bởi JBuilder, một IDE phát triển cho các ngôn ngữ lập trình Java; tiết kiệm tham chiếu đến các file mã nguồn cũng như tính chất của dự án; sử dụng để lưu và tải các dự án.

What is a JPR file?

Software development project file created by JBuilder, a development IDE for the Java programming language; saves references to source code files as well as project properties; used for saving and loading projects.

Cách mở .JPR file

Để mở file .JPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JPR do người dùng đóng góp.

  • Embarcadero JBuilder
  • JDeveloper Studio
  • JDeveloper Studio
  • JDeveloper
  • Licensing Information
  • JBuilder
  • JBuilder

Chuyển đổi file .JPR

File .JPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *