JRS File

? Cách mở file .JRS? Những phần mềm mở file .JRS và sửa file lỗi. Convert N/A JRS file sang định dạng khác.

.JRS File Extension

   
File name JRS File
File Type Exchange Reserve Transaction Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .JRS là file gì?

JRS là Misc Files - Exchange Reserve Transaction Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

file log giao dịch được tạo ra bởi Microsoft Exchange, một tin nhắn và hợp tác chương trình phổ biến; đóng vai trò như một giữ chỗ cho một giao dịch và được lưu trong cơ sở dữ liệu hàng đợi Exchange.

What is a JRS file?

Transaction log file created by Microsoft Exchange, a popular messaging and collaboration program; serves as a placeholder for a transaction and is saved in the Exchange queue database.

Cách mở .JRS file

Để mở file .JRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JRS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Exchange Server
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JRS

File .JRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *