JRXML File

? Cách mở file .JRXML? Những phần mềm mở file .JRXML và sửa file lỗi. Convert N/A JRXML file sang định dạng khác.

.JRXML File Extension

   
File name JRXML File
File Type JasperReports Layout File
Nhà phát triển Jaspersoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (11 Bình chọn)

File .JRXML là file gì?

JRXML là Data Files - JasperReports Layout File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jaspersoft.

Tập tin được sử dụng bởi JasperReports, thư viện Java được sử dụng để tạo các báo cáo theo chương trình; chứa nét thiết kế báo cáo trong định dạng XML; bao gồm các yếu tố thiết kế như bố cục báo cáo, lĩnh vực văn bản, hình ảnh, biểu đồ, các thông số và các biến.

What is a JRXML file?

File used by JasperReports, a Java library used for creating reports programmatically; contains report design definition in XML format; includes design elements such as report layout, text fields, images, charts, parameters, and variables.

Cách mở .JRXML file

Để mở file .JRXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JRXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JRXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JRXML do người dùng đóng góp.

  • Jaspersoft iReport
  • Jaspersoft JasperReports
  • Jaspersoft JasperReports
  • iReport-Professional
  • Jaspersoft Studio

Chuyển đổi file .JRXML

File .JRXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *