JS File

? Cách mở file .JS? Những phần mềm mở file .JS và sửa file lỗi. Convert Text JS file sang định dạng khác.

.JS File Extension

   
File name JS File
File Type 1JavaScript File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (147 Bình chọn)

File .JS là file gì?

JS là Web Files - 1JavaScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một JS là một tập tin văn bản có chứa mã JavaScript được sử dụng để thực thi câu lệnh JavaScript trong trang web. Nó có thể bao gồm các chức năng mở và đóng các cửa sổ, các trường mẫu Validate, cho phép tái đầu tư hình ảnh, hoặc tạo các menu thả xuống.

What is a JS file?

A JS file is a text file containing JavaScript code that is used to execute JavaScript instructions in web pages. It may include functions that open and close windows, validate form fields, enable rollover images, or create drop-down menus.

Cách mở .JS file

Để mở file .JS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JS do người dùng đóng góp.

 • Microsoft Visual Studio 2019
 • Jetbrains IntelliJ IDEA
 • Jetbrains IntelliJ IDEA
 • ES-Computing EditPlus
 • text editor
 • Web browser
 • Web browser
 • Bare Bones BBEdit
 • MacroMates TextMate
 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus

Chuyển đổi file .JS

File .JS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *