JSDA File

? Cách mở file .JSDA? Những phần mềm mở file .JSDA và sửa file lỗi. Convert Binary JSDA file sang định dạng khác.

.JSDA File Extension

   
File name JSDA File
File Type Jazer Data File
Nhà phát triển Jazer Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .JSDA là file gì?

JSDA là Data Files - Jazer Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Jazer Solutions.

Nộp được sử dụng bởi Jazer, một chương trình dùng để quản lý tài chính cá nhân và chuyên nghiệp; lưu trữ dữ liệu tài chính như số dư tài khoản, đầu tư, và các khoản vay; sử dụng để theo dõi tài chính và tạo báo cáo trong phần mềm.

What is a JSDA file?

File used by Jazer, a program used for personal and professional financial management; stores financial data such as account balances, investments, and loans; used for tracking finances and generating reports in the software.

Cách mở .JSDA file

Để mở file .JSDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSDA do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .JSDA

File .JSDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *