JSH File

? Cách mở file .JSH? Những phần mềm mở file .JSH và sửa file lỗi. Convert Text JSH file sang định dạng khác.

.JSH File Extension

   
File name JSH File
File Type 1JAWS Script Header File
Nhà phát triển Freedom Scientific
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .JSH là file gì?

JSH là Developer Files - 1JAWS Script Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Freedom Scientific.

header file kịch bản viết cho JAWS; một ứng dụng đọc màn hình Windows mà cung cấp văn bản để chức năng bài phát biểu cho Windows văn bản; cửa hàng tiêu đề thông tin cho một tập tin nguồn .JSS; được sử dụng trong quá trình phát triển tự động JAWS nhiệm vụ đọc màn hình.

What is a JSH file?

Script header file written for JAWS; a Windows screen reading application that provides text to speech functionality for Windows text; stores header information for a .JSS source file; used in the process of developing automated JAWS screen reading tasks.

Cách mở .JSH file

Để mở file .JSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSH do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JSH

File .JSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *