JSL File

? Cách mở file .JSL? Những phần mềm mở file .JSL và sửa file lỗi. Convert N/A JSL file sang định dạng khác.

.JSL File Extension

   
File name JSL File
File Type 1Corel PaintShop Pro Shape Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .JSL là file gì?

JSL là Vector Image Files - 1Corel PaintShop Pro Shape Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

tập tin Một JSL chứa một thư viện hình dạng được tạo ra bởi phiên bản 7 của Paintshop Pro, một chương trình được sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh và hình ảnh kỹ thuật số. Nó lưu trữ một hoặc nhiều vector cài sẵn hình dạng, chẳng hạn như một vòng tròn, hình vuông, hình tam giác, bong bóng chat, hay bướm.

What is a JSL file?

A JSL file contains a shape library created by version 7 of PaintShop Pro, a program used for editing images and digital photos. It stores one or more vector preset shapes, such as a circle, square, triangle, chat bubble, or butterfly.

Cách mở .JSL file

Để mở file .JSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSL do người dùng đóng góp.

  • Corel PaintShop Pro 2020
  • JMP
  • JMP
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • JMPIN Application
  • JMP Application
  • JMP Application

Chuyển đổi file .JSL

File .JSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *