JSON File

? Cách mở file .JSON? Những phần mềm mở file .JSON và sửa file lỗi. Convert Text JSON file sang định dạng khác.

.JSON File Extension

   
File name JSON File
File Type JavaScript Object Notation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2380 Bình chọn)

File .JSON là file gì?

JSON là Web Files - JavaScript Object Notation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một JSON là một tập tin mà các cửa hàng đơn giản cấu trúc dữ liệu và các đối tượng trong JavaScript Object Notation định dạng (JSON), mà là một định dạng trao đổi dữ liệu chuẩn. Nó chủ yếu được sử dụng để truyền dữ liệu giữa một ứng dụng web và một máy chủ. file JSON có trọng lượng nhẹ, dựa trên văn bản, con người có thể đọc được, và có thể được chỉnh sửa bằng một trình soạn thảo văn bản.

What is a JSON file?

A JSON file is a file that stores simple data structures and objects in JavaScript Object Notation (JSON) format, which is a standard data interchange format. It is primarily used for transmitting data between a web application and a server. JSON files are lightweight, text-based, human-readable, and can be edited using a text editor.

Cách mở .JSON file

Để mở file .JSON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSON do người dùng đóng góp.

 • Notepad++
 • text editor
 • text editor
 • Mozilla Firefox
 • Apple TextEdit
 • Bare Bones TextWrangler
 • Bare Bones TextWrangler
 • Vim
 • Pico
 • GNU Emacs
 • File Viewer for Android

Chuyển đổi file .JSON

File .JSON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *