JSONLZ4 File

? Cách mở file .JSONLZ4? Những phần mềm mở file .JSONLZ4 và sửa file lỗi. Convert N/A JSONLZ4 file sang định dạng khác.

.JSONLZ4 File Extension

   
File name JSONLZ4 File
File Type Compressed Firefox User Profile Data File
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (72 Bình chọn)

File .JSONLZ4 là file gì?

JSONLZ4 là Compressed Files - Compressed Firefox User Profile Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mozilla.

tập tin Một JSONLZ4 chứa dữ liệu lý lịch thành viên nén tạo ra bởi Mozilla Firefox, một trình duyệt web miễn phí đa nền tảng. Nó lưu trữ dữ liệu hồ sơ khác nhau và các thiết lập, chẳng hạn như bookmark, cấu hình trang chủ, bố trí thanh công cụ, và mật khẩu đã lưu. file JSONLZ4 được nén với khả năng nén LZ4.

What is a JSONLZ4 file?

A JSONLZ4 file contains compressed user profile data created by Mozilla Firefox, a free cross-platform web browser. It stores various profile data and settings, such as bookmarks, home page configuration, toolbar layout, and saved passwords. JSONLZ4 files are compressed with LZ4 compression.

Cách mở .JSONLZ4 file

Để mở file .JSONLZ4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSONLZ4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSONLZ4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSONLZ4 do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox with the "mozlz4-edit" add-on installed
  • Firefox Bookmark Backup Reader/Decompressor
  • Firefox Bookmark Backup Reader/Decompressor

Chuyển đổi file .JSONLZ4

File .JSONLZ4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *