JSP File

? Cách mở file .JSP? Những phần mềm mở file .JSP và sửa file lỗi. Convert Text JSP file sang định dạng khác.

.JSP File Extension

   
File name JSP File
File Type Java Server Page
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (227 Bình chọn)

File .JSP là file gì?

JSP là Web Files - Java Server Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oracle.

Một JSP tập tin là một trang web máy chủ tạo ra. Nó tương tự như một ASP hoặc file .php, nhưng chứa mã Java thay vì ActiveX hoặc PHP. Mã này được phân tích bởi các máy chủ web, mà tạo ra HTML được gửi đến máy tính của người dùng.

What is a JSP file?

A JSP file is a server-generated web page. It is similar to an .ASP or .PHP file, but contains Java code instead of ActiveX or PHP. The code is parsed by the web server, which generates HTML that is sent to the user's computer.

Cách mở .JSP file

Để mở file .JSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSP do người dùng đóng góp.

 • Apple Safari
 • MacroMates TextMate
 • MacroMates TextMate
 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Google Chrome
 • Adobe Dreamweaver 2020
 • ES-Computing EditPlus
 • Progress Stylus Studio
 • Richardson EditRocket

Chuyển đổi file .JSP

File .JSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *