JSPA File

? Cách mở file .JSPA? Những phần mềm mở file .JSPA và sửa file lỗi. Convert N/A JSPA file sang định dạng khác.

.JSPA File Extension

   
File name JSPA File
File Type Java Servlet Alias
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (19 Bình chọn)

File .JSPA là file gì?

JSPA là Web Files - Java Servlet Alias, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bí danh hoặc shortcut vào một tập tin Java Servlet (.jsp); sử dụng bởi các khung ứng dụng WebWork Web cho các diễn đàn trực tuyến và các dịch vụ có liên quan; có thể thực hiện một hoặc nhiều trang JSP khi gọi.

What is a JSPA file?

Alias or shortcut to a Java Servlet (.JSP) file; used by the WebWork Web application framework for online forums and related services; may execute one or more JSP pages when called.

Cách mở .JSPA file

Để mở file .JSPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSPA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JSPA

File .JSPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *