JSPF File

? Cách mở file .JSPF? Những phần mềm mở file .JSPF và sửa file lỗi. Convert Text JSPF file sang định dạng khác.

.JSPF File Extension

   
File name JSPF File
File Type 1Java Server Page Fragment
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .JSPF là file gì?

JSPF là Developer Files - 1Java Server Page Fragment, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oracle.

trang mã nguồn tập tin Web viết bằng cú pháp Java Server Page (.jsp); chứa một mảnh của JSP mã mà không bao gồm toàn bộ tài liệu JSP; sử dụng cho các trừu tượng hóa phân đoạn tái sử dụng mã và tĩnh bao gồm chúng trong các trang JSP.

What is a JSPF file?

Web page source code file written using Java Server Page (.JSP) syntax; contains a fragment of JSP code that does not comprise an entire JSP document; used for abstracting reusable segments of code and statically including them in JSP pages.

Cách mở .JSPF file

Để mở file .JSPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSPF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Richardson EditRocket
  • ES-Computing EditPlus
  • Eclipse IDE for Java Developers
  • Eclipse IDE for Java Developers

Chuyển đổi file .JSPF

File .JSPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *