JSPX File

? Cách mở file .JSPX? Những phần mềm mở file .JSPX và sửa file lỗi. Convert XML JSPX file sang định dạng khác.

.JSPX File Extension

   
File name JSPX File
File Type XML Java Server Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (21 Bình chọn)

File .JSPX là file gì?

JSPX là Web Files - XML Java Server Page, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

trang XHTML Web được tạo ra từ một máy chủ sử dụng chức năng JSP; được sử dụng để cung cấp nội dung động trên Web; tương tự như một tập tin .jsp, nhưng sử dụng cú pháp XML; có thể được chỉnh sửa với chương trình phát triển Web hoặc một trình soạn thảo văn bản cơ bản.

What is a JSPX file?

XHTML Web page generated from a server using JSP functions; used for providing dynamic content on the Web; similar to a .JSP file, but uses XML syntax; can be edited with Web development program or a basic text editor.

Cách mở .JSPX file

Để mở file .JSPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSPX do người dùng đóng góp.

  • Apache Tomcat
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • text editor
  • Web browser

Chuyển đổi file .JSPX

File .JSPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *