JSS File

? Cách mở file .JSS? Những phần mềm mở file .JSS và sửa file lỗi. Convert Text JSS file sang định dạng khác.

.JSS File Extension

   
File name JSS File
File Type 1JavaScript Style Sheet File
Nhà phát triển JSS
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .JSS là file gì?

JSS là Web Files - 1JavaScript Style Sheet File, dưới định dạng Text được phát triển bởi JSS.

Tập tin được tạo ra trong (Sheets Javascript Style) định dạng JSS, một phần mở rộng của ngôn ngữ CSS mà hỗ trợ đa kế thừa, trong khi CSS tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ thừa kế duy nhất; cho phép linh hoạt hơn khi xác định phong cách cho các trang web.

What is a JSS file?

File created in the JSS (JavaScript Style Sheets) format, an extension of the CSS language that supports multiple inheritance, whereas standard CSS only supports single inheritance; allows more flexibility when defining styles for webpages.

Cách mở .JSS file

Để mở file .JSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JSS do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • JSS
  • JSS
  • Sublime Text
  • Eclipse
  • Panic Coda 2
  • Panic Coda 2

Chuyển đổi file .JSS

File .JSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *