JST File

? Cách mở file .JST? Những phần mềm mở file .JST và sửa file lỗi. Convert N/A JST file sang định dạng khác.

.JST File Extension

   
File name JST File
File Type 1Jnes Save State
Nhà phát triển Jabosoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .JST là file gì?

JST là Game Files - 1Jnes Save State, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jabosoft.

Lưu tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Jnes, một giả lập Nintendo Entertainment System (NES) cho Windows; chứa một tiết kiệm nhà nước của một trò chơi NES.

What is a JST file?

Save file created and used by Jnes, a Nintendo Entertainment System (NES) emulator for Windows; contains a save state of an NES game.

Cách mở .JST file

Để mở file .JST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JST do người dùng đóng góp.

  • Jnes
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Jnes

Chuyển đổi file .JST

File .JST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *