JVS File

? Cách mở file .JVS? Những phần mềm mở file .JVS và sửa file lỗi. Convert Text JVS file sang định dạng khác.

.JVS File Extension

   
File name JVS File
File Type JavaScript Proxy Autoconfig File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .JVS là file gì?

JVS là Web Files - JavaScript Proxy Autoconfig File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin JavaScript tự động cấu hình trình duyệt web để sử dụng một máy chủ cụ thể proxy; thường thấy với phần mở rộng pac.

What is a JVS file?

JavaScript file that automatically configures a Web browser to use a specific proxy server; more commonly seen with the .PAC extension.

Cách mở .JVS file

Để mở file .JVS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JVS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JVS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JVS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JVS

File .JVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *