JVS File

JVS là Web Files - JavaScript Proxy Autoconfig File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.JVS File Extension

   
File name JVS File
File Type JavaScript Proxy Autoconfig File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .JVS là file gì?

JVS là Web Files - JavaScript Proxy Autoconfig File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin JavaScript tự động cấu hình trình duyệt web để sử dụng một máy chủ cụ thể proxy; thường thấy với phần mở rộng pac.

What is a JVS file?

JavaScript file that automatically configures a Web browser to use a specific proxy server; more commonly seen with the .PAC extension.

Phần mềm mở file .JVS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JVS do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JVS

           

File .JVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *