JVSG File

? Cách mở file .JVSG? Những phần mềm mở file .JVSG và sửa file lỗi. Convert Binary JVSG file sang định dạng khác.

.JVSG File Extension

   
File name JVSG File
File Type Video Surveillance Project
Nhà phát triển JVSG
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .JVSG là file gì?

JVSG là CAD Files - Video Surveillance Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi JVSG.

hồ sơ dự án tạo ra bởi CCTV JVSG của (Closed-Circuit Television) các chương trình thiết kế hệ thống; cửa hàng địa điểm máy ảnh, camera góc, băng thông và tính toán đĩa cứng, và các thông tin thiết kế CCTV khác; có thể được trả lại vào xem 3D để phân tích tiên tiến và tài liệu hướng dẫn.

What is a JVSG file?

Project file created by JVSG's CCTV (Closed-Circuit Television) system design programs; stores camera locations, camera view angles, bandwidth and hard disk calculations, and other CCTV design information; can be rendered into 3D views for advanced analysis and documentation.

Cách mở .JVSG file

Để mở file .JVSG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JVSG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JVSG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JVSG do người dùng đóng góp.

  • JVSG CCTV Design Tool
  • JVSG IP Video System Design Tool
  • JVSG IP Video System Design Tool
  • Video Surveillance System Design Tool

Chuyển đổi file .JVSG

File .JVSG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *