JVSGZ File

? Cách mở file .JVSGZ? Những phần mềm mở file .JVSGZ và sửa file lỗi. Convert Zip JVSGZ file sang định dạng khác.

.JVSGZ File Extension

   
File name JVSGZ File
File Type Compressed Video Surveillance Project
Nhà phát triển JVSG
Phân loại CAD Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .JVSGZ là file gì?

JVSGZ là CAD Files - Compressed Video Surveillance Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi JVSG.

tập tin Một JVSGZ là tệp dự án nén tạo ra bởi CCTV JVSG của (Closed-Circuit Television) các chương trình thiết kế hệ thống. Nó lưu trữ một tập tin .JVSG nén bằng Zip nén. file JVSGZ được sử dụng đến các địa điểm cửa hàng máy ảnh, camera góc, băng thông, tính toán đĩa cứng, và các thông tin thiết kế camera quan sát khác.

What is a JVSGZ file?

A JVSGZ file is a compressed project file created by JVSG's CCTV (Closed-Circuit Television) system design programs. It stores a .JVSG file compressed with Zip compression. JVSGZ files are used to store camera locations, camera view angles, bandwidth, hard disk calculations, and other CCTV design information.

Cách mở .JVSGZ file

Để mở file .JVSGZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JVSGZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JVSGZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JVSGZ do người dùng đóng góp.

  • JVSG IP Video System Design Tool

Chuyển đổi file .JVSGZ

File .JVSGZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *