JWC File

? Cách mở file .JWC? Những phần mềm mở file .JWC và sửa file lỗi. Convert N/A JWC file sang định dạng khác.

.JWC File Extension

   
File name JWC File
File Type JewelCase Maker File
Nhà phát triển NTI
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .JWC là file gì?

JWC là Page Layout Files - JewelCase Maker File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NTI.

tập tin Một JWC chứa một thiết kế cho một trường hợp đĩa CD jewel tạo ra bởi NTI JewelCase Maker, một chương trình Windows dùng để tạo ra trường hợp các thiết kế trang sức. Nó lưu trữ thông tin về một thiết kế hộp đựng, có thể bao gồm hình ảnh, đồ họa, và văn bản. JWC tập tin thường chứa nhiều thiết kế, trong đó bao gồm phía trước, bên trong, và mặt sau của một trường hợp jewel, nhãn đĩa CD / DVD, chèn đĩa DVD, và một thiết kế bìa đĩa DVD.

What is a JWC file?

A JWC file contains a design for a CD jewel case created by NTI JewelCase Maker, a Windows program used to create jewel case designs. It stores information about a jewel case design, which may include images, graphics, and text. JWC files typically contain multiple designs, which include the front, inside, and back of a jewel case, a CD/DVD label, a DVD insert, and a DVD cover design.

Cách mở .JWC file

Để mở file .JWC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JWC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JWC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JWC do người dùng đóng góp.

  • NTI JewelCase Maker
  • J Walk Windows Client
  • J Walk Windows Client
  • Jw_cad
  • HO_Cad
  • AR_CAD
  • AR_CAD

Chuyển đổi file .JWC

File .JWC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *