JWL File

? Cách mở file .JWL? Những phần mềm mở file .JWL và sửa file lỗi. Convert Binary JWL file sang định dạng khác.

.JWL File Extension

   
File name JWL File
File Type Roxio Jewel Case File
Nhà phát triển Roxio
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .JWL là file gì?

JWL là Raster Image Files - Roxio Jewel Case File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Roxio.

Nhãn tập tin được tạo ra bởi phần mềm Easy CD Creator, một chương trình dùng để tạo và in đĩa CD; chứa các địa điểm của tất cả các mẫu, chủ đề, hình ảnh, và các nguồn lực biểu tượng liên kết với một hình ảnh hộp đựng; dùng để in nhãn đĩa CD, hoặc hộp đựng trang bìa.

What is a JWL file?

Label file created by Easy CD Creator, a program used for creating and printing CDs; contains the locations of all template, theme, picture, and icon resources associated with a jewel case image; used to print a CD label, or jewel case cover.

Cách mở .JWL file

Để mở file .JWL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JWL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JWL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JWL do người dùng đóng góp.

  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Easy CD Creator
  • Easy CD Creator
  • Task Assistant
  • JoyWatcher

Chuyển đổi file .JWL

File .JWL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *