JWS File

? Cách mở file .JWS? Những phần mềm mở file .JWS và sửa file lỗi. Convert XML JWS file sang định dạng khác.

.JWS File Extension

   
File name JWS File
File Type 1Java Workspace Settings File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .JWS là file gì?

JWS là Settings Files - 1Java Workspace Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

Lưu trữ các cấu hình không gian làm việc cho Oracle JDeveloper, một chương trình Java phát triển phần mềm; chứa các thiết lập không gian làm việc, chẳng hạn như vị trí cửa sổ và bố trí bảng; lưu trong một định dạng XML.

What is a JWS file?

Stores the workspace configuration for Oracle JDeveloper, a Java software development program; contains workspace settings, such as window placement and palette layout; saved in an XML format.

Cách mở .JWS file

Để mở file .JWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JWS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Jw_cad
  • Jw_cad
  • JDeveloper Studio
  • JDeveloper
  • Jokersystemet
  • Jokersystemet

Chuyển đổi file .JWS

File .JWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *