JWS File

JWS là Settings Files - 1Java Workspace Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

.JWS File Extension

   
File name JWS File
File Type 1Java Workspace Settings File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .JWS là file gì?

JWS là Settings Files - 1Java Workspace Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

Lưu trữ các cấu hình không gian làm việc cho Oracle JDeveloper, một chương trình Java phát triển phần mềm; chứa các thiết lập không gian làm việc, chẳng hạn như vị trí cửa sổ và bố trí bảng; lưu trong một định dạng XML.

What is a JWS file?

Stores the workspace configuration for Oracle JDeveloper, a Java software development program; contains workspace settings, such as window placement and palette layout; saved in an XML format.

Phần mềm mở file .JWS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JWS do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Jw_cad
  • Jw_cad
  • JDeveloper Studio
  • JDeveloper
  • Jokersystemet
  • Jokersystemet

Chuyển đổi file .JWS

           

File .JWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *