KB2 File

? Cách mở file .KB2? Những phần mềm mở file .KB2 và sửa file lỗi. Convert Binary KB2 file sang định dạng khác.

.KB2 File Extension

   
File name KB2 File
File Type Kleo Backup File
Nhà phát triển Carroll-Net
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .KB2 là file gì?

KB2 là Backup Files - Kleo Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Carroll-Net.

lưu trữ sao lưu được tạo ra bởi Kleo Bare Metal backup cho máy chủ, một chương trình sử dụng để sao lưu và máy tính bản sao file; có thể lưu trữ hệ thống tập tin toàn bộ máy tính, bao gồm hệ điều hành, trình điều khiển thiết bị, và các tập tin ứng dụng; sử dụng để clone hoặc sao lưu và khôi phục tất cả các file trên ổ cứng.

What is a KB2 file?

Backup archive created by Kleo Bare Metal Backup for Servers, a program used to backup and clone computer files; can store the entire computer's file system, including operating system, device driver, and application files; used to clone or backup and restore all files on a hard drive.

Cách mở .KB2 file

Để mở file .KB2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KB2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KB2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KB2 do người dùng đóng góp.

  • Carroll-Net Kleo
  • MicrosoftR Image Composer
  • MicrosoftR Image Composer

Chuyển đổi file .KB2

File .KB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *