KBD File

? Cách mở file .KBD? Những phần mềm mở file .KBD và sửa file lỗi. Convert N/A KBD file sang định dạng khác.

.KBD File Extension

   
File name KBD File
File Type 13ds Max Keyboard Shortcuts File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .KBD là file gì?

KBD là Settings Files - 13ds Max Keyboard Shortcuts File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Tập tin được tạo ra bởi 3ds Max mẫu, 3D và chương trình hoạt hình; chứa các phím tắt và các phím tắt khác cho các menu và chức năng trong ứng dụng; có thể cấu hình mặc định được cài đặt bởi các chương trình, hoặc một cấu hình tùy chỉnh được tạo ra bởi người sử dụng.

What is a KBD file?

File created by 3ds Max, a 3D modeling and animation program; contains hotkeys and other keyboard shortcuts for menus and functions in the application; can be the default configuration installed by the program, or a custom configuration created by the user.

Cách mở .KBD file

Để mở file .KBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KBD do người dùng đóng góp.

  • WordSmith Tools
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • WinLats
  • Keyboard Design Module
  • SIA WinLats
  • SIA WinLats

Chuyển đổi file .KBD

File .KBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *