KBITS File

? Cách mở file .KBITS? Những phần mềm mở file .KBITS và sửa file lỗi. Convert N/A KBITS file sang định dạng khác.

.KBITS File Extension

   
File name KBITS File
File Type Bits'N'Picas Bitmap Font File
Nhà phát triển Kreative Korp
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KBITS là file gì?

KBITS là Data Files - Bits'N'Picas Bitmap Font File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kreative Korp.

Một tập tin Kbits là một tập tin phông chữ bitmap được tạo ra bởi Kreative KORP Bits'N'Picas, một bộ công cụ dùng để tạo và chuyển đổi bitmoji và biểu tượng cảm xúc phông chữ. Nó chứa thông tin về một phông chữ, trong đó bao gồm nhân vật kerning dữ liệu. Kbits tập tin có thể được lưu lại, đóng cửa, và mở cửa trở lại để chỉnh sửa thêm.

What is a KBITS file?

A KBITS file is a bitmap font file created by Kreative Korp Bits'N'Picas, a set of tools used to create and convert bitmoji and emoji fonts. It contains information about a font, which includes character kerning data. KBITS files can be saved, closed, and reopened for further editing.

Cách mở .KBITS file

Để mở file .KBITS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KBITS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KBITS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KBITS do người dùng đóng góp.

  • Kreative Korp Bits'N'Picas

Chuyển đổi file .KBITS

File .KBITS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *