KBS File

? Cách mở file .KBS? Những phần mềm mở file .KBS và sửa file lỗi. Convert Text KBS file sang định dạng khác.

.KBS File Extension

   
File name KBS File
File Type Keyboard Script File
Nhà phát triển PC Dirck
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .KBS là file gì?

KBS là Data Files - Keyboard Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi PC Dirck.

What is a KBS file?

Script used by Keyboard Script, a keystroke automation program; saved in a plain text format and contains instructions for keystrokes; used for saving repetitive key sequences; functions similarly to a macro that is triggered by a key combination.

Cách mở .KBS file

Để mở file .KBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KBS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • PC Dirck Keyboard Script
  • PC Dirck Keyboard Script

Chuyển đổi file .KBS

File .KBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *