KDC File

? Cách mở file .KDC? Những phần mềm mở file .KDC và sửa file lỗi. Convert Binary KDC file sang định dạng khác.

.KDC File Extension

   
File name KDC File
File Type 1Kodak Photo-Enhancer File
Nhà phát triển Kodak
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .KDC là file gì?

KDC là Camera Raw Files - 1Kodak Photo-Enhancer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kodak.

định dạng hình ảnh bitmap được sử dụng bởi một số máy ảnh kỹ thuật số Kodak, bao gồm Kodak DC40, Kodak DC50, và Kodak DC120; có thể được xem bằng cách sử dụng phần mềm Kodak kèm với máy ảnh hoặc với một số chương trình của bên thứ ba; còn được gọi là một tập tin Kodak Photogen.

What is a KDC file?

Bitmap image format used by several Kodak digital cameras, including the Kodak DC40, Kodak DC50, and Kodak DC120; can be viewed using the Kodak software included with the camera or with some third-party programs; also known as a Kodak Photogen file.

Cách mở .KDC file

Để mở file .KDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KDC do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Photos
 • ACD Systems ACDSee Photo Studio
 • Adobe Lightroom 2019
 • Adobe Lightroom 2019
 • Adobe Photoshop Elements 2020
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • Google Picasa

Chuyển đổi file .KDC

File .KDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert kdc to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *