KDEVDLG File

? Cách mở file .KDEVDLG? Những phần mềm mở file .KDEVDLG và sửa file lỗi. Convert N/A KDEVDLG file sang định dạng khác.

.KDEVDLG File Extension

   
File name KDEVDLG File
File Type KDevelop Dialog Box File
Nhà phát triển Free Software Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .KDEVDLG là file gì?

KDEVDLG là Developer Files - KDevelop Dialog Box File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Free Software Foundation.

Chứa chuỗi văn bản sử dụng cho các hộp KDevelop thoại; có thể được tham chiếu bởi các dự án lập trình KDevelop; có thể được chỉnh sửa với Dialogeditor KDevelop hoặc chuyển đổi sang một file .UI sử dụng kịch bản kdevdlg2ui.

What is a KDEVDLG file?

Contains text strings used for KDevelop dialog boxes; may be referenced by KDevelop programming projects; can be edited with KDevelop's Dialogeditor or converted to a .UI file using the kdevdlg2ui script.

Cách mở .KDEVDLG file

Để mở file .KDEVDLG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KDEVDLG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KDEVDLG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KDEVDLG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KDEVDLG

File .KDEVDLG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *