KDEVELOP File

? Cách mở file .KDEVELOP? Những phần mềm mở file .KDEVELOP và sửa file lỗi. Convert N/A KDEVELOP file sang định dạng khác.

.KDEVELOP File Extension

   
File name KDEVELOP File
File Type KDevelop Project Data File
Nhà phát triển Free Software Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .KDEVELOP là file gì?

KDEVELOP là Developer Files - KDevelop Project Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Free Software Foundation.

Lập trình hồ sơ dự án tạo ra với KDevelop, một chương trình KDE phát triển phần mềm; bao gồm các thiết lập dự án và tài liệu tham khảo các tập tin được sử dụng bởi dự án; lưu trong một định dạng văn bản có thể được chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản.

What is a KDEVELOP file?

Programming project file created with KDevelop, a KDE software development program; includes project settings and references to files used by the project; saved in a text format that can be edited with a text editor.

Cách mở .KDEVELOP file

Để mở file .KDEVELOP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KDEVELOP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KDEVELOP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KDEVELOP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KDEVELOP

File .KDEVELOP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *