KDEVPRJ File

? Cách mở file .KDEVPRJ? Những phần mềm mở file .KDEVPRJ và sửa file lỗi. Convert XML KDEVPRJ file sang định dạng khác.

.KDEVPRJ File Extension

   
File name KDEVPRJ File
File Type KDevelop Project File
Nhà phát triển Free Software Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .KDEVPRJ là file gì?

KDEVPRJ là Developer Files - KDevelop Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Free Software Foundation.

dự án phát triển phần mềm tạo ra với KDevelop, một gói phần mềm lập trình cho Development Environment KDE; lưu trong một định dạng XML và bao gồm tài liệu tham khảo đến các tập tin và các nguồn lực được sử dụng bởi dự án.

What is a KDEVPRJ file?

Software development project created with KDevelop, a programming package for the KDE Development Environment; saved in an XML format and includes references to files and resources used by the project.

Cách mở .KDEVPRJ file

Để mở file .KDEVPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KDEVPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KDEVPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KDEVPRJ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KDEVPRJ

File .KDEVPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *