KDI File

? Cách mở file .KDI? Những phần mềm mở file .KDI và sửa file lỗi. Convert Zip KDI file sang định dạng khác.

.KDI File Extension

   
File name KDI File
File Type KD Player Skin Image File
Nhà phát triển KD Player
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .KDI là file gì?

KDI là Raster Image Files - KD Player Skin Image File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi KD Player.

Hình ảnh tập tin được sử dụng bởi KD Player, Java ME miễn phí (Micro Edition) máy nghe nhạc âm thanh cho các thiết bị di động; cửa hàng đồ họa cho da trong một .JPG, .PNG hoặc một định dạng bitmap chuẩn; sử dụng cho việc tạo kiểu nút nghe nhạc của, nền, và các yếu tố khác.

What is a KDI file?

Image file used by KD Player, a free Java ME (Micro Edition) audio player for mobile devices; stores the graphics for the skin in a .JPG, .PNG, or another standard bitmap format; used for styling the music player's buttons, background, and other elements.

Cách mở .KDI file

Để mở file .KDI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KDI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KDI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KDI do người dùng đóng góp.

  • Apple Preview
  • Microsoft Windows Photo Viewer
  • Microsoft Windows Photo Viewer
  • Microsoft Paint
  • Adobe Photoshop 2020
  • image viewer
  • image viewer

Chuyển đổi file .KDI

File .KDI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *