KDK File

? Cách mở file .KDK? Những phần mềm mở file .KDK và sửa file lỗi. Convert N/A KDK file sang định dạng khác.

.KDK File Extension

   
File name KDK File
File Type Kodak Proprietary Decimated TIFF File
Nhà phát triển Kodak
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .KDK là file gì?

KDK là Raster Image Files - Kodak Proprietary Decimated TIFF File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kodak.

Biến thể của định dạng ảnh .TIFF tiêu chuẩn được sử dụng bởi máy ảnh Kodak chọn; được thông qua bởi NASA để lấy hình ảnh kỹ thuật số từ không gian, được chụp bởi máy ảnh Kodak, chẳng hạn như Kodak DCS460.

What is a KDK file?

Variation of the standard .TIFF image format used by select Kodak cameras; adopted by NASA for retrieving digital photographs from space, which are taken by Kodak cameras, such as the Kodak DCS460.

Cách mở .KDK file

Để mở file .KDK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KDK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KDK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KDK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KDK

File .KDK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *