KDMP File

? Cách mở file .KDMP? Những phần mềm mở file .KDMP và sửa file lỗi. Convert N/A KDMP file sang định dạng khác.

.KDMP File Extension

   
File name KDMP File
File Type Windows Crash Dump File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .KDMP là file gì?

KDMP là Developer Files - Windows Crash Dump File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Kết xuất bộ nhớ lưu vào một tập tin bằng Windows; chứa một bản chụp của phần kernel mode của một quá trình chế độ người dùng nhất định; sử dụng để gỡ lỗi các ứng dụng; có thể được tạo ra trên hệ thống Windows hoặc Windows CE.

What is a KDMP file?

Memory dump saved to a file by Windows; contains a snapshot of the kernel mode portion of a given user mode process; used for debugging applications; may be created on Windows or Windows CE systems.

Cách mở .KDMP file

Để mở file .KDMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KDMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KDMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KDMP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft WinDbg
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KDMP

File .KDMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *