KEXIC File

? Cách mở file .KEXIC? Những phần mềm mở file .KEXIC và sửa file lỗi. Convert N/A KEXIC file sang định dạng khác.

.KEXIC File Extension

   
File name KEXIC File
File Type Kexi Database Connection File
Nhà phát triển Kexi Team
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KEXIC là file gì?

KEXIC là Database Files - Kexi Database Connection File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kexi Team.

Nộp được sử dụng bởi Kexi, một quan hệ ứng dụng cơ sở dữ liệu Linux mà đôi khi được sử dụng như là một thay thế cho MS Access; lưu dữ liệu kết nối để kết nối với một cơ sở dữ liệu Kexi (file .KEXI).

What is a KEXIC file?

File used by Kexi, a Linux relational database application which is sometimes used as an alternative to MS Access; saves connection data for connecting to a Kexi database (.KEXI file).

Cách mở .KEXIC file

Để mở file .KEXIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KEXIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KEXIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KEXIC do người dùng đóng góp.

  • Kexi

Chuyển đổi file .KEXIC

File .KEXIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *