KEXIC File

KEXIC là Database Files - Kexi Database Connection File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kexi Team.

.KEXIC File Extension

   
File name KEXIC File
File Type Kexi Database Connection File
Nhà phát triển Kexi Team
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KEXIC là file gì?

KEXIC là Database Files - Kexi Database Connection File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kexi Team.

Nộp được sử dụng bởi Kexi, một quan hệ ứng dụng cơ sở dữ liệu Linux mà đôi khi được sử dụng như là một thay thế cho MS Access; lưu dữ liệu kết nối để kết nối với một cơ sở dữ liệu Kexi (file .KEXI).

What is a KEXIC file?

File used by Kexi, a Linux relational database application which is sometimes used as an alternative to MS Access; saves connection data for connecting to a Kexi database (.KEXI file).

Phần mềm mở file .KEXIC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KEXIC do filegi.com tổng hợp.

  • Kexi

Chuyển đổi file .KEXIC

           

File .KEXIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *