KEXIS File

? Cách mở file .KEXIS? Những phần mềm mở file .KEXIS và sửa file lỗi. Convert N/A KEXIS file sang định dạng khác.

.KEXIS File Extension

   
File name KEXIS File
File Type Kexi Database Shortcut File
Nhà phát triển Kexi Team
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KEXIS là file gì?

KEXIS là Database Files - Kexi Database Shortcut File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kexi Team.

tập tin kết nối cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Kexi, một chương trình cơ sở dữ liệu Linux; chứa tham số được dùng để kết nối với một cơ sở dữ liệu cụ thể (.KEXI tập tin), có thể được lưu trữ trên một máy chủ từ xa; được sử dụng để mở một kết nối từ xa vào cơ sở dữ liệu, sau đó có thể được chỉnh sửa trong Kexi.

What is a KEXIS file?

Database connection file created by Kexi, a Linux database program; contains parameters used to connect to a specific database (.KEXI file), which may be hosted on a remote server; used for opening a remote connection to the database, which can then be edited in Kexi.

Cách mở .KEXIS file

Để mở file .KEXIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KEXIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KEXIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KEXIS do người dùng đóng góp.

  • Kexi

Chuyển đổi file .KEXIS

File .KEXIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *