KEXIS File

KEXIS là Database Files - Kexi Database Shortcut File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kexi Team.

.KEXIS File Extension

   
File name KEXIS File
File Type Kexi Database Shortcut File
Nhà phát triển Kexi Team
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KEXIS là file gì?

KEXIS là Database Files - Kexi Database Shortcut File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kexi Team.

tập tin kết nối cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Kexi, một chương trình cơ sở dữ liệu Linux; chứa tham số được dùng để kết nối với một cơ sở dữ liệu cụ thể (.KEXI tập tin), có thể được lưu trữ trên một máy chủ từ xa; được sử dụng để mở một kết nối từ xa vào cơ sở dữ liệu, sau đó có thể được chỉnh sửa trong Kexi.

What is a KEXIS file?

Database connection file created by Kexi, a Linux database program; contains parameters used to connect to a specific database (.KEXI file), which may be hosted on a remote server; used for opening a remote connection to the database, which can then be edited in Kexi.

Phần mềm mở file .KEXIS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KEXIS do filegi.com tổng hợp.

  • Kexi

Chuyển đổi file .KEXIS

           

File .KEXIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *