KEY File

KEY là Misc Files - 1Software License Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.KEY File Extension

   
File name KEY File
File Type 1Software License Key File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (624 Bình chọn)

File .KEY là file gì?

KEY là Misc Files - 1Software License Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin KEY là một phần mở rộng tập tin chung được sử dụng bởi các chương trình khác nhau khi đăng ký bản quy phạm pháp luật của phần mềm. Nó có thể được lưu trong một định dạng văn bản đơn giản nhưng thường chứa một số hình thức chuỗi chìa khóa mã hóa mà xác nhận việc mua và đăng ký phần mềm.

What is a KEY file?

A KEY file is a generic file extension used by various programs when registering legal copies of the software. It may be saved in a plain text format but generally contains some form of encrypted key string that authenticates the purchase and registers the software.

Phần mềm mở file .KEY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KEY do filegi.com tổng hợp.

  • Avant Browser
  • AnyDVD
  • AnyDVD
  • CloneDVD
  • WinRAR
  • Free File Viewer
  • Free File Viewer

Chuyển đổi file .KEY

           

File .KEY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *