KEYTAB File

? Cách mở file .KEYTAB? Những phần mềm mở file .KEYTAB và sửa file lỗi. Convert N/A KEYTAB file sang định dạng khác.

.KEYTAB File Extension

   
File name KEYTAB File
File Type Kerberos Keytab File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .KEYTAB là file gì?

KEYTAB là Data Files - Kerberos Keytab File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MIT.

tập tin keytab tạo ra và được sử dụng bởi Kerberos, một giao thức xác thực mạng; chứa cặp gốc Kerberos cùng với một bản sao mã hóa khóa của hiệu trưởng đó.

What is a KEYTAB file?

Keytab file created and used by Kerberos, a network authentication protocol; contains pairs of Kerberos principals along with an encrypted copy of that principal's key.

Cách mở .KEYTAB file

Để mở file .KEYTAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KEYTAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KEYTAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KEYTAB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .KEYTAB

File .KEYTAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *