KFL File

? Cách mở file .KFL? Những phần mềm mở file .KFL và sửa file lỗi. Convert XML KFL file sang định dạng khác.

.KFL File Extension

   
File name KFL File
File Type Outlook Known Feed List
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KFL là file gì?

KFL là Settings Files - Outlook Known Feed List, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một KFL là một tập tin cài đặt được sử dụng bởi Microsoft Outlook (2007 và 2010 phiên bản), một ứng dụng email và quản lý thông tin cá nhân cho Windows và OS X. Nó lưu trữ thông tin về một hoặc nhiều tin qua RSS được đồng bộ hóa giữa một hồ sơ email Outlook và Internet Explorer Common danh sách thức ăn đặc trưng.

What is a KFL file?

A KFL file is a settings file used by Microsoft Outlook (2007 and 2010 versions), an email client and personal information manager for Windows and OS X. It stores information about one or more RSS feeds that are synced between an Outlook mail profile and the Internet Explorer Common Feed List feature.

Cách mở .KFL file

Để mở file .KFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KFL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .KFL

File .KFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *