KFM File

? Cách mở file .KFM? Những phần mềm mở file .KFM và sửa file lỗi. Convert N/A KFM file sang định dạng khác.

.KFM File Extension

   
File name KFM File
File Type Gamebryo 3D Model File
Nhà phát triển Gamebase
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KFM là file gì?

KFM là 3D Image Files - Gamebryo 3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gamebase.

mô hình 3D được sử dụng bởi một số trò chơi được phát triển với động cơ Gamebryo, bao gồm Civilization IV, The Elder Scrolls: Oblivion, và nhiều hơn nữa; tương tự như một file .NIF và chứa hình học và chuyển động thông tin cho một mô hình trò chơi; sử dụng để lưu trữ các ký tự, quái vật, vũ khí, và các đối tượng trò chơi khác.

What is a KFM file?

3D model used by some games developed with the Gamebryo engine, including Civilization IV, The Elder Scrolls: Oblivion, and many more; similar to a .NIF file and contains the geometry and motion information for a game model; used for storing characters, monsters, weapons, and other game objects.

Cách mở .KFM file

Để mở file .KFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KFM do người dùng đóng góp.

  • NifSkope
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Key Form Designer

Chuyển đổi file .KFM

File .KFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *