KID File

? Cách mở file .KID? Những phần mềm mở file .KID và sửa file lỗi. Convert N/A KID file sang định dạng khác.

.KID File Extension

   
File name KID File
File Type Kidspiration Document
Nhà phát triển Inspiration
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .KID là file gì?

KID là Data Files - Kidspiration Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Inspiration.

tập tin đa phương tiện tạo ra với Kidspiration, một chương trình học tập trực quan cho K-5 sinh viên; có thể chứa hình ảnh, văn bản và lời nói đại diện cho suy nghĩ và thông tin; được sử dụng để giúp đỡ trẻ em tổ chức những suy nghĩ và ý tưởng.

What is a KID file?

Multimedia file created with Kidspiration, a visual learning program for K-5 students; may contain pictures, text, and spoken words that represent thoughts and information; used for helping kids organize thoughts and ideas.

Cách mở .KID file

Để mở file .KID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KID do người dùng đóng góp.

  • Kidspiration
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Kidspiration International English Edition
  • Kidspiration Intl

Chuyển đổi file .KID

File .KID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *