KIN File

? Cách mở file .KIN? Những phần mềm mở file .KIN và sửa file lỗi. Convert N/A KIN file sang định dạng khác.

.KIN File Extension

   
File name KIN File
File Type Kinetic Music Project
Nhà phát triển Cakewalk
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .KIN là file gì?

KIN là Audio Files - Kinetic Music Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cakewalk.

hồ sơ dự án âm thanh được tạo ra bởi Kinetic, một ứng dụng để tạo ra âm nhạc điện tử; cửa hàng vòng âm thanh và các bản vá lỗi công cụ trên timeline multitrack; có thể được xuất khẩu sang các định dạng âm thanh phổ biến (ví dụ, WAV hoặc MP3) và chơi trong một máy nghe nhạc âm thanh chuẩn.

What is a KIN file?

Audio project file created by Kinetic, an application for creating electronic music; stores audio loops and instrument patches on a multitrack timeline; can be exported to common audio formats (e.g., .WAV or .MP3) and played in a standard audio player.

Cách mở .KIN file

Để mở file .KIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KIN do người dùng đóng góp.

  • Cakewalk SONAR X3
  • Materials Studio
  • Materials Studio
  • Kinetic
  • Shimadzu Common Container
  • VISION Application
  • VISION Application

Chuyển đổi file .KIN

File .KIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *