KISMAC File

? Cách mở file .KISMAC? Những phần mềm mở file .KISMAC và sửa file lỗi. Convert N/A KISMAC file sang định dạng khác.

.KISMAC File Extension

   
File name KISMAC File
File Type KisMAC Webservice File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .KISMAC là file gì?

KISMAC là Data Files - KisMAC Webservice File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi KisMAC, một chương trình mã nguồn mở được sử dụng để đánh hơi và quét mạng máy tính không dây; chứa thông tin thu được từ việc quét mạng máy tính, chẳng hạn như các dịch vụ và khách hàng; có thể được sử dụng để phân tích ẩn của mạng không dây; lưu trong một định dạng nén.

What is a KISMAC file?

File created by KisMAC, an open source program used for sniffing and scanning wireless computer networks; contains information acquired from scanning computer networks, such as services and clients; can be used for offline analysis of wireless networks; saved in a compressed format.

Cách mở .KISMAC file

Để mở file .KISMAC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KISMAC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KISMAC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KISMAC do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .KISMAC

File .KISMAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *