KIT File

? Cách mở file .KIT? Những phần mềm mở file .KIT và sửa file lỗi. Convert Text KIT file sang định dạng khác.

.KIT File Extension

   
File name KIT File
File Type 1CodeKit File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (10 Bình chọn)

File .KIT là file gì?

KIT là Web Files - 1CodeKit File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi CodeKit, một ứng dụng ngôn ngữ lập trình HTML dựa; chứa HTML với chú thích đặc biệt để thêm nhập khẩu và các biến; biên soạn bởi CodeKit thành một file .HTML.

What is a KIT file?

File created by CodeKit, a HTML based programming language application; contains HTML with special comments to add imports and variables; compiled by CodeKit into a .HTML file.

Cách mở .KIT file

Để mở file .KIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KIT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Edge Code CC
  • CodeKit
  • CodeKit
  • 20-20 Technologies Inc. Design system
  • iZotope iDrum
  • Translator Free
  • Translator Free

Chuyển đổi file .KIT

File .KIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *