KMR File

? Cách mở file .KMR? Những phần mềm mở file .KMR và sửa file lỗi. Convert N/A KMR file sang định dạng khác.

.KMR File Extension

   
File name KMR File
File Type KnowledgeMill Link File
Nhà phát triển KnowledgeMill
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KMR là file gì?

KMR là Misc Files - KnowledgeMill Link File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KnowledgeMill.

File được sử dụng bởi KnowledgeMill Filer, Microsoft Outlook plug-in sử dụng cho nộp nội dung email dựa trên các loại và criticalness kinh doanh; tiết kiệm một liên kết đến một artifact (ví dụ, một tài liệu) nộp vào một máy chủ KnowledgeMill.

What is a KMR file?

File used by KnowledgeMill Filer, a Microsoft Outlook plug-in used for filing email content based on categories and business criticalness; saves a link to an artifact (e.g., a document) filed into a KnowledgeMill server.

Cách mở .KMR file

Để mở file .KMR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KMR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KMR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KMR do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook with KnowledgeMill Filer plug-in

Chuyển đổi file .KMR

File .KMR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *